Downs syndrom

Downs syndrom

En person med funktionsnedsättning är inte en person med särskilda behov utan en person med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser

Normalt har människan 46 kromosomer i varje cell men en person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21.

Barn med Downs syndrom har ett antal yttre kännetecken gemensamma men alla är olika individer med egna personligheter. Det begåvningsmässiga funktionshindret kan leda till svårigheter med abstrakt tänkande vilket kan göra att det tar längre tid för barnen att lära sig och att förstå olika saker men träning, erfarenheter, upplevelser och anpassning av miljön ger möjlighet till ökad förmåga och delaktighet. De flesta barn med Downs syndrom har en språkstörning vilket innebär att språkutvecklingen tar lite längre tid än för de flesta andra barn.

I genomsnitt föds det 150 barn per år med Downs syndrom i Sverige.