Lilla Adelina – På förskolan

Här hittar du alla tecknen som finns med i vår bok Lilla Adelina – På förskolan.
Adelina och mamma Linda visar hur tecknen görs. Tecknen kommer i samma följd som i boken.
I slutet av boken finns utvalda tecken som du som vuxen kan använda i dialog med barnet för att förstärka eller bekräfta. Även dessa tecken visar mamma Linda i slutet av filmen.

Tecken som stöd bidrar till alla barns språkutveckling och genom att fler lär sig tecken möjliggör ni för att personer som tecknar kan göra sig förstådda vilket är oerhört viktigt för att inkludera och skapa delaktighet!

Hoppas att ni gillar boken och tack för att ni bidrar till att sprida tecken som stöd!

Adelina & Linda