Lampa

Tecknet för lampa
Håll handen knuten, öppna den & spreta med fingrarna i höjd med ansiktet.

Lampa.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar lampa.