Tvätta håret

Tecknet för tvätta håret
Håll händerna vid vardera sida om huvudet med lätt böjda fingrar, för dem framåt och bakåt ett par gånger.

Tvätta håret.


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar tvätta håret.