Melodifestival

Tecken för melodifestival
Sjunga –
Rör händerna med handflatan uppåt i cirklar framför dig,

Festival eller fest –
Håll händerna framför dig med tummarna & lillfingrarna uppåt, rör handlederna fram och tillbaks upprepade gånger.

Melodifestival


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar melodifestival.