Tecken som stöd

Tecken som stöd

Vad är Tecken som stöd?

Tecken som stöd eller TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) bygger på de tecken som man använder i teckenspråket men när man använder tecken som stöd så tecknar bara de viktigaste orden i meningen (om jag t.ex. vill säga “Min katt är söt” så tecknar jag bara orden söt & katt). För att stimulera språkutvecklingen är olika former av visuellt stöd viktigt och ett av dem är tecken.

Vad händer när man använder TAKK?
• Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs
• Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som tecknas
• Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.
• Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken långsammare.
• Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.
• Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.
• Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen. (Teckenparlor.se)

Tecken som stöd är en väg till det talade språket och hämmar aldrig språkutvecklingen!