Tåg och spännande

Tecknet för tåg
Tecknet för tåg

Tåg –
Håll ena handflatan utsträckt, håll andra handens pekfinger & långfinger böjda som om de vore en räls, för handen fram och tillbaka över handflatan.

Tecknet för spännande
Tecknet för spännande

Spännande –
Håll händerna knutna framför dig, teckna en liten cirkel med både händerna.

Tåg och spännande


Adelina använder tecken som stöd (TAKK) och visar här hur hon tecknar tåg och spännande.

Direktlänk till Youtube