Adelina har varit hos Tandläkaren & detta är bildschemat hon fått från pedodontin (specialisttandvården). Genom att använda bildstöd & gå igenom schemat förbereds Adelina på vad som ska hända!

Bildstöd kan vara viktigt som ett komplement för att uttrycka och förstå det talade och det skrivna språket. Bilder kan också vara ett stöd för både struktur (vad) och strategi (hur). (Specialpedagogiska myndigheten)

Alla barn borde ges möjlighet att förbereda sig på samma sätt!

Använd det & sprid det gärna vidare!

Se filmen när Adelina visar sin bildstödskarta inför tandläkarbesöket.
http://www.teckensomstod.se/wp-content/uploads/2018/04/img_8663.mov

Bildstödskartan som Adelina fick inför sitt tandläkarbesök kan du ladda ner här: Ladda ner!